Rosyjska bolonka kolorowa

J CH PL MASHA ROSKOSH NASHA Shiro Sho

O: RUSSKAYA ROSKOSH Finik

M: WERRA-CVET VINNY VRCH